J,K,Lのピンインから始まる中国語単語

「J」のピンインで始まる中国語単語

発音はカテゴリ別単語集ページで確認してください。

中国語拼音(ピンイン)日本語
ji1
集合ji2 he2集合する
吉他ji2 ta1ギター
ji3いくつ(9以下)
几点ji3 dian3何時
寂寞ji4 mo4さみしい
继续ji4 xu4続ける
jia1
肩膀jian1 bang3
简单jian3 dan1簡単である
jian4会う
见面jian4 mian4会う
奖品jiang3 pin3賞品
奖券jiang3 quan4宝くじ
焦急jiao1 ji2焦る、いらいらする
jiao3角(お金の単位)
jiao3足(足首から先)
饺子jiao3 ziギョーザ
jiao4呼ぶ、言う
教会jiao4 hui4教会
教员jiao4 yuan2教員
接受jie1 shou4受け入れる
结果jie2 guo3結果
洁净jie2 jing4清潔である
节目jie2 mu4プログラム、番組
结束jie2 shu4終わる
姐姐jie3 jie
解决jie3 jue2解決する
姐妹jie3 mei4姉妹
jin1500グラム
今年jin1 nian2今年
今天jin1 tian1今日
jin4近い
警察jing3 cha2警察
jiu3
jiu3久しい
酒店jiu3 dian4ホテル
jiu4古い
居住ju1 zhu4住む
聚会所ju4 hui4 suo3集会所
捐款juan1 kuan3寄付する
君主jun1 zhu3君主


「K」のピンインで始まる中国語単語

発音はカテゴリ別単語集ページで確認してください。

中国語拼音(ピンイン)日本語
咖啡ka1 fei1コーヒー
开车kai1 che1運転する
开始kai1 shi3はじめる、開始する
kan4見る
看见kan4 jian4見える
考试kao3 shi4テスト
考验kao3 yan4試練
可能ke3 neng2たぶん
可是ke3 shi4しかし、だが
可以ke3 yi3(能力があって)~できる
ke4グラム
课本ke4 ben3テキスト
课堂ke4 tang2教室
客厅ke4 ting1リビング
空调kong1 tiao2エアコン
kou3~人(人数、人口を数える)
ku1泣く
裤子ku4 ziズボン
kuai4元(話し言葉)
kuai4~個(塊状のものを数える)
kuai4早い
快乐kuai4 le4楽しい
狂热kuang2 re4熱狂する


「L」のピンインで始まる中国語単語

発音はカテゴリ別単語集ページで確認してください。

中国語拼音(ピンイン)日本語
垃圾箱la1 ji1 xiang1ゴミ箱
拉面la1 mian4ラーメン
la4からい
lai2来る
篮球lan2 qiu2バスケットボール
蓝色lan2 se4青色
老板lao3 ban3店長
姥姥lao3 lao(母方の)おばあさん
老师lao3 shi1先生
老鼠lao3 shu3ネズミ
老爷lao3 ye(母方の)おじいさん
le~した
乐园le4 yuan2楽園
leng3寒い
厘米li2 mi3センチメートル
li3~の中
礼拜几li3 bai4 ji3何曜日(もうひとつの週の言い方)
理由li3 you2理由
厉害li4 haiすごく、ひどく
荔枝li4 zhi1ライチ
lian3
练习lian4 xi2練習する
凉快liang2 kuai4涼しい
liang3二つ
liang350グラム
了不起liao3 bu qi3すごい
ling2ゼロ
领带ling3 dai4ネクタイ
ling4別の、そのほかに
liu2留まる
liu4
路口lu4 kou3路地、交差点
罗马luo2 ma3ローマ
绿色lv4 se4緑色