A,B,Cのピンインから始まる中国語単語

「A」のピンインで始まる中国語単語

発音はカテゴリ別単語集ページで確認してください。

中国語拼音(ピンイン)日本語
埃及ai1 ji2エジプト
哎呀ai1 ya1ええっ(驚き)
ai3低い
ai4愛する
ai4愛する、好きである
爱人ai4 ren2夫、妻(夫婦の一方をさす)
安排an1 pai2手配する、段取りする


「B」のピンインで始まる中国語単語

発音はカテゴリ別単語集ページで確認してください。

中国語拼音(ピンイン)日本語
ba~でしょう
ba1
巴士ba1 shi4バス
爸爸ba4 ba
白酒bai2 jiu3白酒(蒸留酒の総称)
白色bai2 se4
白天bai2 tian1昼間
bai3
ban1班、クラス
搬家ban1 jia1引っ越す
ban4半、半分
半个小时ban4 ge xiao3 shi2三十分
办公室ban4 gong1 shi4オフィス
半天ban4 tian1半日
帮助bang1 zhu4助ける
棒球bang4 qiu2野球
保安bao3 an1安全維持
保鲜bao3 xian1鮮度を保つ
报道bao4 dao4ニュース
报纸bao4 zhi3新聞
杯子bei1 ziコップ
北海道bei3 hai3 dao4北海道
北京bei3 jing1ペキン
ben3~冊
鼻子bi2 zi
笔记本bi3 ji4 ben3ノート
比较bi3 jiao4比較する
比照bi3 zhao4照らし合わす
必定bi4 ding4きっと
bian4~回(全過程を数える)
冰箱bing1 xiang1冷蔵庫
并且bing4 qie3そのうえ
脖子bo2 zi
不错bu2 cuo4すばらしい
不对bu2 dui4ちがいます
不过bu2 guo4しかし
不客气bu2 ke4 qi遠慮しないで
不要bu2 yao4~してはいけない
不用谢bu2 yong4 xie4どういたしまして
bu4~ではない(否定)
不好意思bu4 hao3 yi4 siすみません、恥ずかしい
不满bu4 man3不満である
不能bu4 neng2~できない
布鞋bu4 xie2布靴
…边…bian1(方位詞)~のあたり


「C」のピンインで始まる中国語単語

発音はカテゴリ別単語集ページで確認してください。

中国語拼音(ピンイン)日本語
才能cai2 neng2才能
彩色cai3 se4カラー
cai4料理
餐馆can1 guan3レストラン
参加can1 jia1参加する
茶色cha2 se4茶色
差不多cha4 bu duo1ほとんど
chang2長い
chang2味見する
唱歌chang4 ge1歌を歌う
超市chao1 shi4スーパー
朝鲜Chao2 xian3北朝鮮
炒饭chao3 fan4チャーハン
车站che1 zhan4
成果cheng2 guo3成果
chi1食べる
吃饭chi1 fan4ご飯を食べる
吃儿chir1たべもの
抽烟chou1 yan1喫煙する
出去chu1 qu4出て行く
出席chu1 xi2出席する
初中chu1 zhong1中学校
出租汽车chu1 zu1 qi4 che1タクシー
厨房chu2 fang2キッチン
厨师chu2 shi1コック、料理人
传播chuan2 bo1広める、伝わる
窗户chuang1 hu
chuang2ベッド
春天chun1 tian1
词典ci2 dian3辞書
ci4刺す
ci4~回(回数を数える)
刺激ci4 ji4刺激
聪明cong1 ming2賢い、聡明
cu4
促进cu4 jin4促進